Firma ISCAREX s.r.o.ISCAREX Team Česká TřebováTermínovka 2019Cestování s Honzou
Hlavní strana
Doporučujeme
ISCAREX Junior teamISCAREX pohár 2018
Podporují nás
ISCAREX, s.r.o.ISCARHOLBAELEVENPardubický krajČeský běhBackground

Vzhledem k ekonomické krizi bude Iscarex cup skromnější

Situace v ekonomické sféře je vážná a týká se také mateřské firmy Iscarex, s.r.o., která je rozhodujícím a hlavním sponzorem sportovní činnosti stejnojmenného českotřebovského běžeckého klubu. Je leden 2009, stojíme na prahu nové sezóny. Také na rok 2009 je naplánován nový ročník Iscarex poháru, jehož hlavním sponzorem bude tentokrát pivovar HOLBA. Přesto je třeba vzít na vědomí aktuální ekonomickou situaci, protože stav českého průmyslu se týká také ekonomiky firmy Iscarex.

Její působení je z více jak 95 % zaměřeno na prodej kovoobráběcích nástrojů ISCAR. Zbytek pak tvoří podpůrné produkty kovoobrábění, zejména upínací systémy, maziva, chladící a řezné kapaliny. Mimo prodeje zajišťuje též nepřetržitý technický servis. Firma pomáhá také rozvoji sportu v České Třebové a okolí. ISCAREX TEAM se pravidelně zúčastňuje Českého poháru v bězích do vrchu. Dále je firma ISCAREX hlavním sponzorem sportovního klubu Korunka Lanškroun (sportovní klub pro osoby s mentálním posižením zaregistrovaný u Českého hnutí speciálních olympiád).

Na problémy s tím spojené a na vlastní sportovní činnost ČTBK Iscarex jsem se zeptal majitele firmy Jana Šimůnka: Jaký bude mít současná krize odbytu vliv na sport v letošním roce?

Ekonomická krize odbytu se nechtíc projeví i ve sponzorských možnostech firmy, která v uplynulých letech věnovala na sportovní činnost velké finanční prostředky. Omezení se v žádném případě nebude dotýkat počtu závodů zařazených do Iscarex poháru, ani počtu závodů, které má Iscarex TEAM přímo ve vlastním pořadatelství. Partnerské sportovní organizace závodů Iscarex cupu však musí počítat s tím, že ze strany firmy ISCAREX bude omezený servis a že se budou muset na pořádaných závodech podílet větším dílem než dosud. Na závodech bude zřejmě i vyšší startovné a pořadatelé všeobecně budou omezovat náklady.

Jak se projeví tyto změny přímo na sportovní činnosti klubu?

V každém případě již nebude možné, aby se závodníci nepodíleli na úhradě dopravy na jednotlivé závody. Na to, aby Iscarex proplácel cestovné, mít nebudeme. Příspěvek bude možný např. na závody v rámci Iscarex poháru, které se konají většinou v blízkém východočeském regionu. Problémy však mohou nastat při zajištění dopravy na podniky Českého poháru v bězích do vrchu, které se konají po celé republice, třeba až na Šumavě. Je to škoda, jde o kvalitní závody s dobrou konkurencí, na kterých naši běžci dosahovali velkých úspěchů. Michal Horáček se např. v loňském roce 2008 stal vítězem hlavní kategorie Českého poháru a to je prestižní výsledek. Mnoho běžců má svůj sport ve velké oblibě, tak jistě bude pokračovat ve sportovní činnosti i nadále, ale může se stát, že se účast závodníků právě z ekonomických důvodů na závodech sníží. Možná budeme muset na našich závodech oželet i start těch nejlepších, protože ani ceny pro vítěze nemohou dosahovat minulé úrovně nebo to budou ceny věcné. V každém případě však ekonomická krize neznamená konec sportování v Českotřebovském běžeckém klubu, naše sportovní plány se neomezují, jen se musíme přizpůsobit nové situaci. Firma Iscarex bude nadále pořádat svůj prestižní závod - běh Dolní Morava - Králický Sněžník, letos se 15. srpna poběží již jubilejní desátý ročník. Dalšími závody pořádané ČTBK jsou: jarní Běh Javorkou, který nechceme nijak omezovat a i letos se zde poběží kategorie pro handicapované, červencový Běh na Kozlovský kopec, srpnový Běh Svinnou. Letos nebude jen jediný - Vánoční běh Parníkem, který jsme ale nahradili novým závodem Běh okolo Zlatého Pásku v Němčicích. Bude vyvrcholením běžecké sezóny a bude spojen s vyhodnocením Iscarex poháru. Místo tělocvičny parnické školy bude dějištěm akce Kulturní dům v Němčicích.

Bude letos také loni zahájený Pekelný kilometr?

V loni zahájené tradici chceme ve spolupráci s Peklák týmem firmy Ekobi pokračovat. Novinkou bude, že celkové výsledky seriálu budou započteny do Iscarex poháru. Z pěti závodů se budou sčítat tři nejlepší dosažené časy a tento celkový výsledek bude bodován podobně jako výsledky ostatních závodů Iscarex poháru. To by mělo zvýšit atraktivitu závodů. V rámci závodů bude letos zařazena nová otevřená kategorie pro zdolání Pekláku volným způsobem, chůzí, během, stylem nordic walking (rychlá chůze s hůlkami) nebo na horském kole. Další změnou proti loňsku bude intervalový start po jednotlivcích, dosud se startovalo ve skupinách čtyř závodníků. Bude také možnost přihlásit se na závod předem po Internetu a zajistit si dané startovní číslo. Závodník bude mít tak dopředu informaci o svém přesném startovním čase (startovat se bude po 30 sekundách). Celkem se uskuteční pět závodů, první čtyři budou vždy ve středu podvečer, ten poslední závod série má již určen sobotní termín na 29. srpna a bude spojen s bohatým programem. Jeho součástí bude také prezentace dalších sportovních činností a možností v areálu Peklák, např. v lanovém parku a bude zde zajímavý a atraktivní program. Po závodě bude také vyhodnocení celého miniseriálu pekelný kilometr. Věřím, že se stane tradicí a příležitostí nejen pro běžce, ale i pro další sportovce, v loňské sezóně bylo sportovců z jiných odvětví minimum. Pekelný kilometr jim přitom dává dobrou možnost otestovat svoji fyzickou kondici.

Děkuji za informace (a přeji co nejrychlejší překonání současné ekonomické krize). Milan Mikolecký.

Článek byl publikován 02.02.2009, 10:16:31