hlavní stranaISCAREX Junior team


terminovka.cz

ISCAREX pohár 2018


ISCAR


HOLBA


ELEVEN


Pardubický kraj


Český běhVýsledky


Název teamu: BLR

Počet členů: 42Přehled závodníků

Hrakolskaya Ala
Khramykh Nadezeya
Zaitsava Katsiaryna
Yurkevich Yauheni
Lioshyn Andrei
Aniskievich Aliaksandr
Ahankou Dzmitry
Schamchuk Aliaksandr
Simankov Stanislav
Žavoronok Igor
Zadorozhnaya Alla
Karnacevič Galina
Barysevich Vasiliy
Sayzeva Katsiaryna
Kunachove Irina
Kunachovecova Irina
Kruhlenia Aliaksandr
Chypizubau Anton
Kazlou Yahor
Mamedava Hulnara
Valchok Volha
Saizewa Katsiaryna
Karatkikh Alena
Stseshyts Marina
Varabyou Victar
Nafranovich Iryna
Simanovich Dzianis
Karpau Aliaksei
Chamadanau Aliaksei
Haurychenka Aliaksei
Mashel Pavel
Zhavoronok Igor
Knap Aliaksandra
Hramatouski Dzmitry
Mikhniuk Pavel
Bratukhin Andrei
Bratukhin Mikhail
Rulkevich Krystsina
Krytsyna Aliaksandra
Tsetserukou Ihar
Kaptserau Yury
Persava Aliaksandra