Závod

Aktuální informace o závodu

Závod

Pravidla:

Každý účastník musí být v den závodu, 6. září 2008, starší 35 let, a nesmí mít pozastavenou závodní činnost od WMRA, WMA nebo příslušné národní atletické federace (člena IAAF).

Přihlášku musíte odeslat nejpozději 25. srpna 2008. Startovné na Mistrovství světa v běhu do vrchu veteránů 2008 je 35 EUR, při současném přihlášení do Klubu Českých a Slovenských přátel běhů do vrchu se snižuje na 600 Kč (přihláška je součástí přihlášky na MSV). Současně se můžete přihlásit také na Běh na Králický Sněžník - CENA FIRMY ISCAREX (www.kralicak.cz), neděle 7.9.2008, startovné pak činí (MS 2008 + CENA FIRMY ISCAREX) 40 EUR/700 Kč.

Závod vyhovuje předpisům Světové asociace v běhu do vrchu WMRA a Českého atletického svazu (ČAS).

Účastníci budou včas informování o všech mimořádných organizačních opatřeních. Veškeré pokyny organizátorů musí být bezpodmínečně dodrženy. V opačném případě může být dotyčný běžec, narušující normální průběh událostí nebo ohrožující zdraví své či ostatních, kdykoliv vyřazen či diskvalifikován.

Zdravotní pojištění je výhradně záležitost vlastní zodpovědnosti každého účastníka závodu. Iscarex, s.r.o. ručí pouze za přístupnost zdravotní péče na určených místech.

Anti-dopingové testy:

Všichni závodníci jsou povinni se na požádání zúčastnit anti-dopingových testů před či po závodě.

Vyplnění přihlášky je zároveň souhlasem k podstoupení testů. Závodníci užívající léky obsahující zakázané látky musí předložit prohlášení o výjimce potvrzenou lékařem.

Všem závodníkům se doporučuje seznámit se anti-dopingovými přepisy WMRA, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.wmra.info nebo na požádání u tajemníka WMRA.

Odměny pro vítěze v jednotlivých kategoriích:

Výsledky jednotlivců budou rozděleny do následujících věkových kategorií:

M/W35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80+ s příslušným věkem dosaženým v den závodu.

Medaile (zlatá, stříbrná a bronzová) obdrží první 3 v každé kategorii.

Týmové odměny:

Zlaté medaile budou předány každému závodníku z tříčlenných týmů, vítězných v kategoriích M/W35, 40, 45, 50, 55 a 60. Týmové výsledky budou vyhlášeny podle následujích pravidel:

Každý tým bude složen z prvních tří v cíli z příslušného státu (Velká Británie je rozdělena na Anglii, Skotsko, Wales a Severní Irsko). Dosažené body budou odpovídat umístění jednotlivců v týmu. Tým s nejnižším součtem bodů vyhrává. V případě shodného součtu bodů, vyhrává tým jehož poslední závodník byl nejblíže k prvnímu místu. Jména členů týmu nemusí být uváděna.

Osobní údaje závodníků:

Veškeré osobní udaje závodníků shromážděné při registraci budou bezpečně uloženy a použity pouze pro organizační účely závodu. Toto se vztahuje především na práci s údaji nutnými k hrazení startovného. Vyplnění přihlášky je zároveň souhlasem s použitím osobních údajů pro tyto účely.

Organizátor smí šířit a publikovat veškeré fotografie, filmové a zvukové záznamy v rádiu, televizi, na datových médiích a v tisku ve spojitosti ze závodem bez jakéhokoliv nároku na odměnu.

Získané osobní údaje budou poskytnuty partnerům závodu pro účely měření času, přípravu výsledkových listin a zhotovení informačních materiálů. Vyplněním přihlášky účastník souhlasí s použitím jeho osobních údajů pro tyto účely.

Příjmení, jméno, rok narození, klub, startovní číslo a výsledný čas každého závodníka bude vytištěn a nebo publikován na startovní a výsledkové listině ve všech příslušných médiích souvisejících se závodem. Vyplněním přihlášky účastník souhlasí s použitím jeho osobních údajů pro tyto účely.

Rychlá volba

Hledat

English version hereSwitch to English version.

Czech version hereSwitch to German version.
691
www.wmra.info


www.world-masters-athletics.org


Měření výsledků pomocí elektronických čipů zajišťuje SportSoft Timing.


TYHAN.cz - Připojení k internetuPřihlásit ~ Kontaktní formulář ~ Partneři ~ Copyright ~ Webkamera
Copyright© 2K7 jiri.cz | Your suggestion send to info@wmmr2008.com | version 0.3